Open Stage fredag 3 december ställs in. Anledningen är Folkhälso-myndighetens nya restriktioner som träder i kraft 1 december och innebär att besökare till arrangemang inomhus med fler än 100 personer närvarande visar vaccinationsbevis. Eftersom några nyckelpersoner därmed inte kan närvara så ställs detta arrangemang in.

I början av december planerar vi att lägga ut datum för Open Stage för våren 2022.

Torsdag 21 oktober spelade The Occasional Wednesdays, Smokeheads, MoonDigger och Captain Pitch.

Arrangemangen är ett samarbete med Dala Pop, Restaurang Gallerian och Studieförbundet Vuxenskolan.

Är du inte medlem i Svängremmen så bli det nu! Medlemsanmälan, här.