Svängremmens styrelse för 2021 

Ordförande: Birgitta Hagelberg Porshage
Vice Ordförande: Thomas Henkel
Sekreterare: Kerstin Frost Erkers
Kassör: Sven Erkers
Ledamot: Erik Hagelberg
Suppleant: Tomas Eriksson
Suppleant: Per Milwertz
Suppleant: Jimmy Sjölander
Suppleant: Gia Blix

Valberedning
Sammankallande: Per-Erik Hedström
Ledamot: Bo Määtä

Revisor: Anke Wietasch

Kontakt: info(@)svangremmen.se

Medlemsskap ansöker du om på sidan “Medlemsskap”