Svängremmens styrelse 2022 

Ordförande: Birgitta Hagelberg Porshage
Vice Ordförande: Thomas Henkel
Sekreterare: Kristina Beyerl Karlsson
Kassör: Sven Erkers
Ledamot: Erik Hagelberg
Suppleant: Tomas Eriksson
Suppleant: Mikael Hedman
Suppleant: Jimmy Sjölander
Suppleant: Thomas Karlsson

Valberedning
Sammankallande: Per-Erik Hedström
Ledamot: Bo Määtä
Ersättare: Annamaja Erkers

Revisor: Anke Wietasch och Gia Blix

Kontakt: info(@)svangremmen.se

Medlemsskap ansöker du om på sidan ”Medlemsskap”