Svängremmens Styrelse för 2018 

Ordförande: Birgitta Hagelberg Porshage
Vice Ordförande: Thomas Henkel
Sekreterare: Kerstin Frost Erkers
Kassör: Sven Erkers
Ledamot: Erik Hagelberg
Suppleant: Tomas Eriksson
Suppleant: Robert Nyström
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Valberedning
Sammankallande: Torbjörn Andersson
Ledamot: Hans Olausson
Ledamot: Annamaja Erkers

Revisor: Anke Wietasch

Kontakt: info(@)svangremmen.se

Medlemsskap ansöker du om på sidan “Medlemsskap”